Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • VCCI
 • HNX2019
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • 2029
 • chutich2020
 • Sơn Cẩm

Đạt chứng chỉ đánh giá

26/03/2020 00:00:00
Báo cáo tài chính riêng 2019 đã được kiểm toán
26/03/2020 00:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán
25/03/2020 00:00:00
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Thời đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu TNG
24/03/2020 00:00:00
TNG đã nhận được văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
24/03/2020 00:00:00
Cổ đông Trần Cảnh Thông trở thành cổ đông sở hữu cổ phần TNG >5% kể từ ngày 12/03/2020
    1 2 3 4 5     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập