Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

14/08/2019 00:00:00
Báo cáo tài chính tháng 7 năm 2019
14/08/2019 00:00:00
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.
14/08/2019 00:00:00
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.
14/08/2019 00:00:00
TNG: Lợi nhuận sau thuế tháng 7 năm 2019 tăng 47%
02/08/2019 00:00:00
Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Mạnh Linh đăng ký mua 200.000 cổ phiếu TNG.
    1 2 3 4 5     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập