Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • Doanh nghiep uu tien
 • VCCI
 • Top 5DN quản trị Cty 2018
 • Top 5 BC thuong nien 2018
 • DN Phat trien ben vung 2018
 • Top doanh nghiep ben vung 3 năm liên tiếp 2018
 • HNX2019
 • TT Mau
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • TNG Phu Luong
 • Top 10 DN SX bền vững
 • Slider 1

Đạt chứng chỉ đánh giá

15/06/2019 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (Số liệu câp nhật ngày 14/06/2019)
28/02/2019 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 26/02/2019)
27/06/2018 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 26/06/2018)
28/02/2018 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 28/02/2018)
05/07/2017 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 05/07/2017)
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập