Thương hiệu sản xuất tại TNG

 • Cup Thanh giong 2016
 • VCCI
 • HNX2019
 • TNG Viet Duc
 • TNG Viet Thai
 • TNG Song Cong
 • TNG Phu Binh
 • TNG Dai tu
 • 2029
 • chutich2020
 • Sơn Cẩm

Đạt chứng chỉ đánh giá

15/06/2019 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (Số liệu câp nhật ngày 14/06/2019)
28/02/2019 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 26/02/2019)
27/06/2018 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 26/06/2018)
28/02/2018 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 28/02/2018)
05/07/2017 00:00:00
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài (số liệu cập nhật ngày 05/07/2017)
    1 2     
Copyright © 2015 TNG.VN. Powered by XVNET.VN

Thống kê truy cập